DCNF information på svenska

Locked
Pretorian
Site Admin
Posts: 214
Joined: 21 Jul 2009, 10:21

DCNF information på svenska

Post by Pretorian » 19 Mar 2015, 07:48

Direct Connect (DC) är ett “chat- och fildelningsnätverk”, där användare kan föra diskussion och utbyta filer med varandra över Internet. Direct Connect är i grunden ett nätverk av datorer som är kopplade tillsammans; användare (”klienter”) ansluter till en central källa (”hubb”) där användarna kan chatta och byta filer (man kan få upp en lista på vad varje användare delar med sig och välja vad man vill ladda ner). Man kan även söka efter filer och få en lista på samtliga användare som har dessa filer.

En introduktionsvideo som vi tidigare har gjort är ”Introduction to the Direct Connect network” https://www.youtube.com/watch?v=JEZQhyPpmFQ

DC skapades 1999 i USA men används fortfarande dagligen av hundratusentals personer från hela världen. Programmen för att använda DC har laddats ner miljontals gånger under dessa år.

Det finns personer som utvecklar programmen för användarna (t.ex. DC++), för hubbarna (t.ex. Ptokax) samt program och andra tjänster för att förstärka nätverket. En del av dessa utvecklare har gått samman för att starta en förening, Direct Connect Network Foundation (DCNF), för att sammanstråla information och utvecklarresurser.

Utvecklarna leder även arbetet med underliggande kommunikationsprotokoll som används på DC (det vill säga hur klient och hubb kommunicerar i form av datorkommandon etc) och arbetar aktivt med att protokollen ska bli erkända av standardiseringsorgan.

Syftet med DCNF är att kunna koordinera utvecklingsresurser (tid, kostnader och utrustning) för att kunna fortsätta bedriva utvecklingsarbetet för DC samt att kunna utöka de tjänster som existerar. DCNF har kostnader för utrustning (för t.ex. webbsidor) som drivs in främst genom medlemsavgift, men frivilla donationer inträffar också. Styrelsen undersöker också möjligheten att sälja t-shirts eller muggar för att kunna få in ytterligare inkomst för att hantera eventuella utrustningskostnader.

Styrelsen vill även att föreningen ska husera datorer och utrustning för medlemmars egna utvecklingsprojekt. Styrelsen beslutade även på det konstituerande årsmötet att hjälpa medlemmar med juridiska frågor samt att direkt stötta utveckling av mjukvara, protokoll och tjänster.

Föreningens styrelse består av medlemmar från tre länder; Sverige, Frankrike och USA. Föreningen bedrivs via Internet där all kommunikation, koordinering och beslutsfattning sker. En av grundstenarna i föreningens medlemskap är möjligheten till anonymitet; medlemmar har rätt att vara delaktiga i föreningen utan att behöva ge sina riktiga namn eller övriga identifierande uppgifter (vilket gör att datalagringslagar följs eftersom vi inte kan att identifiera personer utanför Internet). Om det är nödvändigt kan styrelsens medlemmar uppge personuppgifter (i alla fall i form av namn) under förutsättning att denna information inte publiceras på offentliga platser.

Föreningen är godkänd av svenska Skatteverket som en ideell förening och har organisationsnummer 802492-9716. Föreningen har därmed ett antal rättigheter samt skyldigheter som organisation.
I och med att föreningen är en juridisk entitet har föreningen också möjlighet att driva juridiska ärenden samt har ett ansvar att följa lagen i ett flertal ärenden. Föreningens utrustning och tjänster finns bland annat i Sverige, Frankrike, Sydafrika och USA vilket gör att vi måste förhålla oss till samtliga länders lagar. I stor mån när det gäller frågor rörande upphovsrätt utgår vi ifrån den amerikanska juristorganisationen Electronic Frontier Foundation (EFF) och hur fildelningsutvecklare ska förhålla sig till lagar: https://www.eff.org/wp/iaal-what-peer-p ... yright-law En viktig sak att poängtera är att all utveckling av programmen och bedrivandet av föreningen är helt laglig. Föreningen huserar bara filer vi har tillåtelse att sprida och tar starkt avstånd från användare som eventuellt bryter mot något lands lag.

Wikipedia har även en artikel om Direct Connect: http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Con ... rotocol%29

Locked